TV& VIDEO

tình hình bất ổn

Brexit gây bất lợi đến ngành thực phẩm Anh

Brexit gây bất lợi đến ngành thực phẩm Anh

VTV.vn - Brexit sẽ gây ra sự gián đoạn đáng kể cho toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm và sẽ ảnh hưởng đến giá thực phẩm ở Anh.