TV& VIDEO

tình hình hạn mặn

Sóc Trăng: Người dân bị thiệt hại do hạn mặn sẽ được tiền hỗ trợ

Sóc Trăng: Người dân bị thiệt hại do hạn mặn sẽ được tiền hỗ trợ

VTV.vn - Bà con nông dân tại tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại do hạn, mặn sẽ được nhận tiền hỗ trợ của tỉnh.