TV& VIDEO

tình hình Hy Lạp

ECB họp bàn về tình hình Hy Lạp và Brexit

ECB họp bàn về tình hình Hy Lạp và Brexit

VTV.vn - Trong cuộc họp này, Chủ tịch ECB Mario Draghi đã bày tỏ quan điểm hy vọng Anh chọn ở lại EU vì lợi ích của cả hai bên.