tình hình khô hạn

Hệ lụy khai thác nước ngầm chống hạn

Hệ lụy khai thác nước ngầm chống hạn

VTV.vn - Việc khai thác nước ngầm trải rộng ở nhiều vùng sản xuất đã khiến cho mực nước cũng như chất lượng nước ngầm suy giảm nghiêm trọng.