TV& VIDEO

tình hình khô hạn

Hệ thống tưới tiết kiệm nước - Bí quyết canh tác ở vùng hạn Ninh Thuận

Hệ thống tưới tiết kiệm nước - Bí quyết canh tác ở vùng hạn Ninh Thuận

VTV.vn - Nhờ tiết kiệm nước, người dân nơi đây sống chung với nắng hạn. Từ đó, canh tác có sự thay đổi và cuộc sống của người dân trên vùng đất nắng hạn cũng đổi thay rõ nét.