TV& VIDEO

tình hình kinh doanh

90% DN lạc quan về kinh doanh nửa cuối năm 2016

90% DN lạc quan về kinh doanh nửa cuối năm 2016

VTV.vn - Theo thống kê, cứ 10 doanh nghiệp đã có tới 9 doanh nghiệp tỏ ra lạc quan về tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.