TV& VIDEO

tình hình kinh doanh

Kỳ vọng năm 2018 tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện

Kỳ vọng năm 2018 tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện

VTV.vn - 88,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh của cả năm 2018 tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2017, trong đó, hơn 29% tổ chức tín dụng kỳ vọng cải thiện nhiều.