Tổ chức du lịch thế giới

Năm 2017 - Một năm bứt phá của du lịch Việt Nam

Năm 2017 - Một năm bứt phá của du lịch Việt Nam

VTV.vn - Lần đầu tiên, Việt Nam lọt vào danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Đó là dấu ấn bức phá của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2017