TV& VIDEO

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ công bố giai đoạn mới trong cuộc chiến chống IS

Mỹ công bố giai đoạn mới trong cuộc chiến chống IS

VTV.vn - Cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chưa kết thúc và đang chuyển sang giai đoạn mới