tòa nhà 8B Lê Trực

Sớm phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực

Sớm phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực

VTV.vn - Sau khi hoàn thành phá dỡ phần sai phạm giai đoạn 1, quận Ba Đình tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng lập phương án và triển khai phá dỡ giai đoạn 2.