TV& VIDEO

tội phạm tiền giả

Cửa hàng tạp hóa, bán hàng trực tuyến - Đối tượng của tội phạm tiền giả

Cửa hàng tạp hóa, bán hàng trực tuyến - Đối tượng của tội phạm tiền giả

VTV.vn - Tại nhiều nước trên thế giới, cửa hàng tạp hóa, các trang bán hàng trực tuyến chính là nạn nhân mà các giao dịch tiền giả nhắm đến.