tôm nuôi

Xây dựng mô hình xử lý bệnh trên tôm nuôi bền vững

Xây dựng mô hình xử lý bệnh trên tôm nuôi bền vững

VTV.vn - Xây dựng các mô hình xử lý bệnh dịch trên tôm nuôi một cách bền vững là vấn đề đặt ra cấp thiết vào lúc này.