TV& VIDEO

Tổng Giám đốc Trần Bình Minh

VTV tích cực tham gia công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ hai

VTV tích cực tham gia công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ hai

VTV.vn - VTV đang tích cực tham gia vào công tác tổ chức của Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 2.