TV& VIDEO

Tổng Giám đốc Trần Bình Minh

VTV đưa vào sử dụng trạm phát sóng truyền hình số mặt đất tại Kiên Giang

VTV đưa vào sử dụng trạm phát sóng truyền hình số mặt đất tại Kiên Giang

VTV.vn - Chiều 4/8, Đài THVN đã khánh thành và đưa vào sử dụng Trạm phát sóng truyền hình số mặt đất mới trên đỉnh Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.