TV& VIDEO

Tổng Giám đốc Trần Bình Minh

Tổng Giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh vui mừng về kết quả hợp tác với Đài TH Quảng Tây

Tổng Giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh vui mừng về kết quả hợp tác với Đài TH Quảng Tây

VTV.vn - Phát biểu trong buổi tổng kết dự án hợp tác giữa Đài TH Quảng Tây và Đài THVN, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh nói ông vui mừng trước thành quả hai bên đạt được.