trại cai nghiện

TP.HCM: Kiểm điểm người đứng đầu nếu để người nghiện lộng hành

TP.HCM: Kiểm điểm người đứng đầu nếu để người nghiện lộng hành

VTV.vn - Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, thành phố sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu các địa phương nếu để người nghiện lộng hành.