TV& VIDEO

trại chăn nuôi

TP.HCM đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm

TP.HCM đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm

VTV.vn - Truy xuất nguồn gốc thực phẩm được xem là một trong những giải pháp TP.HCM đang thực hiện rất quyết liệt.