TV& VIDEO

trải nghiệm thực tế

Phim ảnh - Lĩnh vực tiềm năng của công nghệ VR

Phim ảnh - Lĩnh vực tiềm năng của công nghệ VR

VTV.vn - Một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng nhất đối với công nghệ thực tế ảo VR chính là nghệ thuật thứ 7.