TV& VIDEO

Trái tim Việt Nam

Buộc Trung tâm hỗ trợ người nghèo lừa dân hoàn trả lại tiền

Buộc Trung tâm hỗ trợ người nghèo lừa dân hoàn trả lại tiền

VTV.vn - Cục An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp đang áp dụng các biện pháp buộc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới phải hoàn trả lại tiền.