TV& VIDEO

trạm vũ trụ quốc tế ISS

Tiệc pizza trên trạm vũ trụ

Tiệc pizza trên trạm vũ trụ

VTV.vn - 6 phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS đã lần đầu tiên có một buổi liên hoan ngon miệng với món bánh pizza.