trang trại chăn nuôi

Ninh Thuận: Trang trại chăn nuôi thích ứng thiên tai

Ninh Thuận: Trang trại chăn nuôi thích ứng thiên tai

VTV.vn - Gia súc không phải di dời mà vẫn có đủ thức ăn, nước uống - bắt đầu đã có những trang trại chăn nuôi như vậy tại Ninh Thuận, một trong những nơi khô hạn nhất nước.