trật tự xã hội

Hơn 600 học viên Học viện cảnh sát được tăng cường hỗ trợ CATP Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Hơn 600 học viên Học viện cảnh sát được tăng cường hỗ trợ CATP Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Nhằm tăng cường an ninh trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán, Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ tăng cường 660 học viên để hỗ trợ CATP Hà Nội.