TV& VIDEO

trật tự xã hội

Campuchia phân chia ghế trống của Đảng Cứu quốc

Campuchia phân chia ghế trống của Đảng Cứu quốc

VTV.vn - Có 3 Đảng đã sẵn sàng tiếp nhận số ghế nghị sỹ từ Đảng Cứu quốc, đó là Đảng Funcinpec, Đảng Quốc tịch Campuchia và Đảng Khmer phát triển kinh tế.