TV& VIDEO

trẻ em đội mũ bảo hiểm

TP. HCM: Một tháng ra quân xử phạt trẻ không đội mũ bảo hiểm

TP. HCM: Một tháng ra quân xử phạt trẻ không đội mũ bảo hiểm

VTV.vn - Sau một tháng ra quân kiểm tra xử phạt việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên, kết quả ban đầu tại TP.HCM đã có những tiến triển.