TV& VIDEO

trẻ em gái

Video kêu gọi quyền bình đẳng và được yêu thương cho các bé gái

Video kêu gọi quyền bình đẳng và được yêu thương cho các bé gái

VTV.vn - UNICEF đã tung một đoạn video nhằm kêu gọi sự bình đẳng, quyền được đi học và được yêu thương mà các trẻ em, đặc biệt là những bé gái đáng được nhận.