TV& VIDEO

trẻ em gái

Phụ nữ dân tộc thuộc nhóm dễ bị tổn thương

Phụ nữ dân tộc thuộc nhóm dễ bị tổn thương

VTV.vn - Cuộc khảo sát về bất bình đẳng giới trong 53 dân tộc thiểu số tại Việt Nam cho thấy, phụ nữ dân tộc thiểu số nằm trong nhóm chịu thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất.