TV& VIDEO

trẻ em Nigeria

Suy dinh dưỡng đe doạ trẻ em Nigeria

Suy dinh dưỡng đe doạ trẻ em Nigeria

VTV.vn - 50.000 trẻ em Nigeria có thể sẽ chết vì đói trong năm nay vì tình trạng suy dinh dưỡng.