TV& VIDEO

triển lãm điện tử

CES 2014: Thỏa lòng mong đợi

CES 2014: Thỏa lòng mong đợi

Các sản phẩm được giới thiệu tại CES 2014 khá trùng khớp với sự mong đợi của giới yêu công nghệ trên toàn cầu.