TV& VIDEO

triển lãm điện tử

CEATEC - Thế giới kết nối với các robot thông minh

CEATEC - Thế giới kết nối với các robot thông minh

VTV.vn - Triển lãm điện tử và công nghệ tiến tiến CEATEC cho người xem thấy tầm nhìn trong tương lai trong một thế giới kết nối với các robot thông minh.