TV& VIDEO

trồng rau

Trồng rau bằng... không khí

Trồng rau bằng... không khí

VTV.vn - Không cần đất cũng chẳng cần nước thường xuyên, chỉ với không khí vẫn trồng được rau, thậm chí năng suất, chất lượng còn vượt trội.