TV& VIDEO

Trung tâm dưỡng lão

Gần 18.000 lao động xuất khẩu sau sự cố môi trường biển

Gần 18.000 lao động xuất khẩu sau sự cố môi trường biển

VTV.vn - Các lao động xuất khẩu chủ yếu sang Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.