TV& VIDEO

Trung tâm dưỡng lão

Cánh tay robot phục vụ người bệnh

Cánh tay robot phục vụ người bệnh

VTV.vn - Sản phẩm "Cánh tay robot cho người bệnh ăn" được nghiên cứu xuất phát từ ý tưởng của nhóm sinh viên khoa cơ khí chế tạo máy, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.