TV& VIDEO

trung tâm lưu ký chứng khoán

Chỉ số VNX Allshare sẽ chính thức triển khai từ 24/10

Chỉ số VNX Allshare sẽ chính thức triển khai từ 24/10

VTV.vn - Chỉ số VNX Allshare sẽ được chính thức triển khai từ ngày 24/10 và có điểm số cơ sở là 1.000 điểm.