TV& VIDEO

trung tâm mua sắm

Độc đáo cuộc thi thiết kế mô hình từ đồ hộp

Độc đáo cuộc thi thiết kế mô hình từ đồ hộp

VTV.vn - Một cuộc thi thiết kế mô hình từ đồ hộp vừa diễn ra tại trung tâm mua sắm cao cấp ở New York - Mỹ. Tại đây, đồ hộp trở thành yếu tố tạo nên tác phẩm nghệ thuật.