TV& VIDEO

trung tâm mua sắm

Phòng điện tử cho các ông chồng chờ vợ mua sắm

Phòng điện tử cho các ông chồng chờ vợ mua sắm

VTV.vn - Một trung tâm mua sắm ở thành phố Thượng Hải đã lắp đặt những phòng chơi điện tử giúp những ông chồng giết thời gian trong lúc chờ bạn đời đi mua sắm.