TV& VIDEO

trùng tu di tích

Hơn 13 tỷ đồng trùng tu di tích cầu ngói Thanh Toàn, TT - Huế

Hơn 13 tỷ đồng trùng tu di tích cầu ngói Thanh Toàn, TT - Huế

VTV.vn - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo di tích cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, với kinh phí trên 13 tỷ đồng.