TV& VIDEO

trùng tu di tích

Khó khăn trong trùng tu di tích ở Thừa Thiên Huế

Khó khăn trong trùng tu di tích ở Thừa Thiên Huế

VTV.vn - Rất nhiều di tích đình làng cổ ở Thừa Thiên Huế được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nỗi lo thiếu kinh phí trùng tu.