TV& VIDEO

trường nội trú

Khó khăn về chỗ ở của học sinh nội trú vùng cao Quảng Nam

Khó khăn về chỗ ở của học sinh nội trú vùng cao Quảng Nam

VTV.vn - Nhu cầu quá lớn trong khi nguồn lực hạn chế nên điều kiện ăn học, đi lại đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.