TV& VIDEO

truyền thông nước ngoài

Thượng viện Nga thông qua luật đối với truyền thông nước ngoài

Thượng viện Nga thông qua luật đối với truyền thông nước ngoài

ngày 22/11, Thượng viện Nga đã thông qua dự luật yêu cầu các cơ quan truyền thông đại chúng được tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký dưới danh nghĩa "cơ quan đại diện nước ngoài".