TV& VIDEO

truyện tranh

Phát triển du lịch với con đường truyện tranh tại Hàn Quốc

Phát triển du lịch với con đường truyện tranh tại Hàn Quốc

VTV.vn - Nhiều con đường truyện tranh đã được xây dựng tại Hàn Quốc, biến những câu chuyện từ thế giới ảo ra ngoài đời thực.