TV& VIDEO

tự chủ tài chính

Vì sao Catalonia quyết "dứt áo" rời Tây Ban Nha?

Vì sao Catalonia quyết "dứt áo" rời Tây Ban Nha?

VTV.vn - Kinh tế vững mạnh và văn hoá khác biệt là hai lý do chính mà chính quyền vùng Catalan đưa ra để biện minh cho ý định tách khỏi Tây Ban Nha.