TV& VIDEO

tù chung thân

Tuyên án bà Châu Thị Thu Nga tù chung thân

Tuyên án bà Châu Thị Thu Nga tù chung thân

VTV.vn - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt án tù chung thân đối với bà Châu Thị Thu Nga.