TV& VIDEO

tước quốc tịch

Hà Lan tước quốc tịch các đối tượng từng gia nhập khủng bố

Hà Lan tước quốc tịch các đối tượng từng gia nhập khủng bố

VTV.vn - Các nghị sĩ Hà Lan đã thông qua dự luật tước bỏ quốc tịch đối với công dân nước này có hai quốc tịch, nếu các cá nhân đó từng gia nhập các nhóm khủng bố.