TV& VIDEO

tuyển dụng viên chức

Bỏ quy định hộ khẩu trong tuyển dụng viên chức ngành y tế ở TP.HCM

Bỏ quy định hộ khẩu trong tuyển dụng viên chức ngành y tế ở TP.HCM

VTV.vn - Từ ngày 1/11/2017, các bệnh viện công lập trên địa bàn TP.HCM có thể tuyển dụng bác sỹ, nhân viên y tế mà không cần điều kiện có hộ khẩu thường trú tại thành phố.