TV& VIDEO

tuyến đường an toàn

Tăng cường ngăn chặn ném đất, đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tăng cường ngăn chặn ném đất, đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

VTV.vn - Ngoài giáo giục ý thức cho trẻ em, người dân, cơ quan chức năng địa phương cũng cân nhắc các phương án bảo đảm an toàn bền vững trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.