TV& VIDEO

tuyến Metro số 1

TP.HCM đề nghị hoàn trả tiền tạm ứng làm tuyến metro số 1

TP.HCM đề nghị hoàn trả tiền tạm ứng làm tuyến metro số 1

VTV.vn - Để giải quyết tình hình khó khăn về vốn ODA của dự án metro số 1, UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ giải ngân để hoàn trả số tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố.