TV& VIDEO

tỷ lệ người tham gia BHYT

Xác định mục tiêu mới về số người tham gia BHYT

Xác định mục tiêu mới về số người tham gia BHYT

VTV.vn - Sáng 3/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm xác định mục tiêu mới về tỷ lệ người tham gia BHYT nhằm sớm tiến tới BHYT toàn dân.