UNDP

Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc hỗ trợ sửa nhà cho người dân vùng bão số 12

Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc hỗ trợ sửa nhà cho người dân vùng bão số 12

VTV.vn - Cơ quan Phát triển Liên hiệp Quốc UNDP đã hỗ trợ cho người dân 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam sửa chữa, xây nhà mới với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.