TV& VIDEO

UNDP

Những kẽ hở làm nảy sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai

Những kẽ hở làm nảy sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai

VTV.vn - Theo TS Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện Quản lý châu Á - Thái Bình Dương, lĩnh vực quản lý đất đai đã xảy ra các hình thức tham nhũng lớn.