TV& VIDEO

ứng dụng tin nhắn

Chống khủng bố từ việc kiểm soát ứng dụng nhắn tin miễn phí

Chống khủng bố từ việc kiểm soát ứng dụng nhắn tin miễn phí

VTV.vn - Nhằm mục đích chống khủng bố, nhiều Chính phủ đã gây sức ép lên các công ty công nghệ cung cấp ứng dụng nhắn tin miễn phí.