TV& VIDEO

ứng dụng tin nhắn

Nga bắt đầu phong tỏa truy cập ứng dụng tin nhắn Telegram

Nga bắt đầu phong tỏa truy cập ứng dụng tin nhắn Telegram

VTV.vn - Ngày 16/4, cơ quan liên bang giám sát thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và thông tin đại chúng của Nga đã bắt đầu phong tỏa truy cập ứng dụng tin nhắn Telegram.