TV& VIDEO

Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Cần phát huy, tăng thêm hiệu ứng lan tỏa của Năm APEC 2017

Cần phát huy, tăng thêm hiệu ứng lan tỏa của Năm APEC 2017

VTV.vn - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần phát huy, tăng thêm hiệu ứng lan tỏa của Năm APEC 2017, tập trung triển khai các kết quả đạt được tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.