TV& VIDEO

ủy viên trung ương

Hơn 90 đồng chí được đề cử bổ sung vào danh sách đề cử

Hơn 90 đồng chí được đề cử bổ sung vào danh sách đề cử

VTV.vn - Đã có hơn 90 nhân sự được các đại biểu đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử.