TV& VIDEO

vaccine

Bước tiến mới trong việc sản xuất vaccine HIV

Bước tiến mới trong việc sản xuất vaccine HIV

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã đạt bước tiến mới trong việc tạo ra vaccine kháng virus HIV.