TV& VIDEO

vận chuyển hành khách

Lưu thông xe bus trong ASEAN

Lưu thông xe bus trong ASEAN

VTV.vn - Thỏa thuận về vận tải hành khách đường bộ sẽ giúp việc du lịch bằng xe khách, xe bus giữa các nước trong khu vực ASEAN dễ dàng hơn rất nhiều.