vấn đề bản quyền

Bản quyền truyền hình World Cup  - "Món hời" hay "món nợ"?

Bản quyền truyền hình World Cup - "Món hời" hay "món nợ"?

VTV.vn - Có người vẫn khẳng định là gì thì gì, bản quyền World Cup cũng là một "món hời" cho nhà Đài, nhưng thực tế thì sao?