TV& VIDEO

Vấn đề hôm nay

Số lượng tăng đột biến, công nhận danh hiệu giáo sư, phó giáo bị lạm phát?

Số lượng tăng đột biến, công nhận danh hiệu giáo sư, phó giáo bị lạm phát?

VTV.vn - Số lượng xét duyệt giáo sư, phó giáo sư năm 2018 tăng đột ngột đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam có đang bị lạm phát giáo sư và phó giáo sư?