Vấn đề hôm nay

Container rác thải phế liệu ứ đọng tại cảng Việt Nam: Vì sao nhiều thế?

Container rác thải phế liệu ứ đọng tại cảng Việt Nam: Vì sao nhiều thế?

VTV.vn - Rất nhiều container rác thải phế liệu đang tồn đọng tại các cảng Việt Nam. Vì sao lại xảy ra tình trạng này?