TV& VIDEO

vận động tranh cử

Thủ tướng Đức sẵn sàng cho cuộc bầu cử mới

Thủ tướng Đức sẵn sàng cho cuộc bầu cử mới

VTV.vn - Thủ tướng Đức nhấn mạnh, liên đảng của bà sẵn sàng bước vào cuộc bầu cử mới.