TV& VIDEO

văn hóa công sở

Nghi thức chào cờ đầu tuần – Nét đẹp văn hóa nơi công sở

Nghi thức chào cờ đầu tuần – Nét đẹp văn hóa nơi công sở

VTV.vn - Một số doanh nghiệp trên địa bàn TT-Huế xem nghi thức chào cờ là một hoạt động quan trọng và thường xuyên trong các hoạt động của đơn vị.