TV& VIDEO

văn phòng viber

Viber đóng cửa tại Việt Nam: Chiến lược hay thất bại?

Viber đóng cửa tại Việt Nam: Chiến lược hay thất bại?

VTV.vn - Việc Viber chính thức đóng cửa văn phòng tại Việt Nam là một quyết định chiến lược hay là sự thất bại trong việc bắt tay với các nhà mạng lớn tại Việt Nam?