TV& VIDEO

vận tải đường bộ

Mở tuyến vận tải thủy nội địa Việt Trì - Hải Phòng

Mở tuyến vận tải thủy nội địa Việt Trì - Hải Phòng

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 23/6, tuyến vận tải hàng hóa container bằng đường thủy nội địa từ khu vực Việt Trì đến Hải Phòng và ngược lại sẽ chính thức đi vào khai thác.