TV& VIDEO

vay lại vốn ODA

Siết chặt cho vay lại vốn ODA với các địa phương

Siết chặt cho vay lại vốn ODA với các địa phương

VTV.vn - Các địa phương muốn vay lại vốn ODA để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sẽ phải đáp ứng một số điều kiện khắt khe hơn của Chính phủ